0512 - 461 305 V.d. Brugghenstrjitte 9, 9245 HM Nij Beets dejasker@comprix.nl

Vrij vragen

Kinderen kunnen verlof krijgen voor dagen waarop zij vanwege geloofsovertuiging niet op school kunnen zijn. Dit geldt ook voor belangrijke familiegebeurtenissen zoals huwelijk of begrafenis. U dient het verlof twee dagen  van te voren aan te vragen. De exacte informatie vindt u op het aanvraagformulier. 

Verder moet u zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties.

In heel bijzondere gevallen mag de directeur van de school een leerling vrij geven om met zijn ouders op vakantie te gaan. Dat kan hooguit één keer per jaar voor een periode van ten hoogste 10 dagen. Dat geldt alleen voor ouders die door hun beroep niet in de schoolvakanties vakantie kunnen nemen. U moet dan een verklaring van de werkgever laten zien waaruit dit blijkt.

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden. U kunt uw aanvraag indienen bij de directeur die dan contact met u op neemt. Het formulier is ook op school te verkrijgen.