0512 - 461 305 V.d. Brugghenstrjitte 9, 9245 HM Nij Beets dejasker@comprix.nl

Uw kind aanmelden

Als ouder/verzorger  kiest u zelf een school voor uw kind ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind tegemoet kan komen.U bepaalt zelf waar u uw kind (schriftelijk) aanmeldt. Dit kan vanaf dat uw kind drie jaar is.(zie bijgevoegd informatie document)