0512 - 461 305 V.d. Brugghenstrjitte 9, 9245 HM Nij Beets dejasker@comprix.nl

Gewenst gedrag

We willen graag goed met elkaar omgaan. Dit resulteert in een prettig pedagogisch klimaat wat gebaseerd is op respect, veiligheid en vertrouwen. In een goede sfeer zal elk kind tot goede prestaties kunnen komen. Hier zijn we trots op en dat willen we graag zo houden. Het is een kenmerk van onze school! Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt die door de hele school hangen. In een document is beschreven hoe het gewenste gedrag er uit ziet en wat we doen als zich problemen voordoen. In de leerlingenraad komt dit onderwerp aan de orde.