0512 - 461 305 V.d. Brugghenstrjitte 9, 9245 HM Nij Beets dejasker@comprix.nl

Buitenschoolse opvang (BSO)

Vanaf het schooljaar 2007/2008 zijn basisscholen verplicht de aansluiting tussen opvang en onderwijs te organiseren. Dit houdt in dat kinderen in of nabij de school voorschools kunnen worden opgevangen vanaf 7.30 uur en na school tot 18.30 uur. Informatie hieromtrent kunt u vinden in onze schoolgids