0512 - 461 305 V.d. Brugghenstrjitte 9, 9245 HM Nij Beets dejasker@comprix.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

De M.R. bestaat uit 4 leden, twee ouders en twee personeelsleden.De M.R. behartigt de algemene belangen van de school en kan vragen en/ of problemen van andere ouders als agendapunt opvoeren. De M.R. is actief in het meedenken over schoolbeleid en ouderavonden. De M.R. wordt ge├»nformeeerd door  de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) 

Leden Medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:

  • Klaske Wiegersma-Bok
  • Herman de Boer

Teamgeleding:

  • Joke Veenema (notulist)
  • Marije Nijboer

U kunt contact opnemen met de M.R via het volgende mailadres: mr.dejasker@comprix.nl