0512 - 461 305 V.d. Brugghenstrjitte 9, 9245 HM Nij Beets dejasker@comprix.nl

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) is een stichting en bestaat uit zeven personen, vijf ouders en twee teamleden. Tijdens de zakelijke ouderavond (oktober/november.) worden het financiĆ«le jaaroverzicht en het jaarverslag gepresenteerd en worden er, indien nodig, nieuwe leden gekozen uit de beschikbare kandidaten. De A.C. denkt en helpt mee met bijzondere activiteiten, het organiseren van feesten met Sinterklaas, Kerst en Pasen, de laatste schooldag enz. Daarnaast beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreisgelden.

Ouders met interesse voor een functie binnen de stichting of ouders die graag willen helpen bij activiteiten (ouderhulp) kunnen deze interesse het gehele jaar kenbaar maken aan de AC leden. 

Bestuur A.C.:

  • Petra Smit de Raaf (voorzitter)
  • Janneke v.d. Heide (penningmeester)

Leden:

  • Martin Stins
  • Bauke-Roel Ruisendaal
  • Kris Boyen

Team: 

  • Marko Ekas
  • Jikke Idzerda/ Amarins Visser

U kunt contact opnemen met de A.C. via mail: a.c@jasker.nl.