De Jasker

Leerlingenraad

Op onze school hebben wij een leerlingenraad. Hierin zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die hun groep vertegenwoordigen bij de vergaderingen met de directeur Marko Ekas. 
In het kader van burgerschap vinden wij het belangrijk dat kinderen mee denken en praten over de gang van zaken op school. Ook kunnen zij met ideeën komen voor leuke activiteiten.

De leerlingenraad 2019-2020 bestaat uit: Martijn, Brecht, Maryan en Kiana.