De Jasker

Activiteitencommissie

De Stichting Activiteiten O.B.S. de Jasker biedt ondersteuning bij het organiseren en uitvoeren van binnen en buitenschoolse activiteiten. De stichting is financieel verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige bijdrage (schoolfonds) en de schoolreisgelden. Jaarlijks wordt in november een zakelijke ouderavond georganiseerd waar de ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Ouders met interesse voor een functie binnen de stichting of ouders die graag willen helpen bij activiteiten (ouderhulp) kunnen deze interesse het gehele jaar kenbaar maken aan de AC leden. 

Bestuur A.C.:

  • Maarten Smeink (voorzitter)
  • Janneke v.d. Heide (penningmeester)
  • Wanda Ario Soeriowardojo (secretaris)

Leden:

  • Anneke Nauta
  • Aaltsje de Vries

Team: 

  • Marko Ekas
  • Jikke Idzerda/ Amarins Visser

U kunt contact opnemen met de A.C. via mail: a.c@jasker.nl.