Wolkom!

Welkom op de site van onze 3-talige school de Jasker!
Wolkom op de side fan us trijetalige skoalle de Jasker !
Welcome to the website of our trilingual school de Jasker! 

Nieuwe themabrief "De Lente" Groep 1/2

Thema lente groep 1/2

Op de pagina van groep 1/2 vindt u de nieuwe themabrief "De Lente".