Wolkom!

Welkom op de site van onze 3-talige school de Jasker!
Wolkom op de side fan us trijetalige skoalle de Jasker !
Welcome to the website of our trilingual school de Jasker! 

4 mei herdenking in Damshûs

4 mei herdenking in het Damshûs

 

 

Wereldverteldag op de Jasker op 20 MAART

 

 

 

Welkom

Welkom op de site van onze 3-talige school de Jasker!
Wolkom op de side fan us trijetalige skoalle de Jasker !
Welcome to the website of our trilingual school de Jasker!