Wolkom!

 

Welkom op de site van onze 3-talige school de Jasker!
Wolkom op de side fan us trijetalige skoalle de Jasker !
Welcome to the website of our trilingual school de Jasker! 

Welkom

Welkom op de site van onze 3-talige school de Jasker!
Wolkom op de side fan us trijetalige skoalle de Jasker !
Welcome to the website of our trilingual school de Jasker! 

 

Seis oere thús....

seis oere thús #2018begjint

 

Lokkich nijjier!

Moandeimoarn 8 jannewaris binne wy úteinset mei in Nijjiersontbijt foar âlders en bern.Hiel gesellich en leuk om sa eltsenien de bêste winsken foar 2018 oer te bringen.

Maandagochtend 8 januari zijn we gestart met een Nieuwjaarsontbijt voor ouders en kinderen. Heel gezellig en leuk om zo iedereen de beste wensen voor 2018 over te brengen.

 

De Jasker gaat PLAT op 12 december!

 

 

De vakbonden roepen de medewerkers uit het primair onderwijs op om op dinsdag 12 december het werk neer te leggen. Het ultimatum dat het PO-front op 7 november via onderwijsminister Arie Slob stelde aan het kabinet om alsnog 1,4 miljard euro te investeren in het primair onderwijs, is op 5 december om 10.00 uur verlopen.

 

Bezoek van Sinterklaas en zijn pieten

Sinterklaas heeft de Jasker vandaag een bezoek gebracht met twee pieten. Een indruk bij de kleuters. Wat was het een mooi feest, iedereen heeft ge(peper)noten.